The beginning >< Begyndelsen

Hvem, hvor, hvornår og måske hvorfor

The Beginning

Four to five years before I had my 70th birthday, I was phoned by a lady, who wanted to know the where about of to young men from Præstø.
I had for some time also wandered why I could not  find any information, so I was unable to assist her.
Some years went and a I still remember the day I received an email from Australia signed Geoffrey Parker, who was searching for his Bagge anchestors in Denmark.
It turned out to an descendent of one of the two boys from Præstø. I sent him a Gedcom file of my findings and I received his findings.
was surprised to learn that Geoffrey had a son doing research work on The Institute of Panum in Copenhagen, and in the following years we met a couple of times every year.

Last year - 2017 - Christians mother visited us and in June 2018 Geoffreys brother Richard, his wife Patricia and son William came to see us.
Sidste år - 2017 - kom Christians mor på besøg her og i juni 2018 fik vi besøg af Geoffreys bror, hustru Patricia og sønnen William payed us a visit.
Geoffrey is planning to visit us in 2019.

A very exiting history is unfolding.

Begyndelsen

Fire - fem år før jeg fyldte 70 i 2011 blev jeg ringet op af en dame, som ville vide, om jeg vidste nogen om, hvor to unge mænd fra Præstø mon var blevet af.
Jeg selv havde undret mig over det samme, så jeg kunne ikke hjælpe hende.

Nogle år gik, og så fik jeg en mail  fra Australien underskrevet af Geoffrey Parker, som søgte efter sine Bagge-aner i Danmark.
Det viste sig. at han var en efterkommer af den ene af drengene. Jeg sendte en Gedcom fil med mine oplysninger og jeg fik hans oplysninger.
Det viste sig, at Geoffreys søn udførte forskning på Panum instituttet, og vi indledte et bekendtskab med Christian, som i de følgende år besøgte os regelmæssigt et par gange om året.
Sidste år - 2017 - kom Christians mor på besøg her og i juni 2018 fik vi besøg af Geoffreys bror, hustru Patricia og sønnen William.
I 2019 er det planen, at Geoffrey kommer herop.
Der er en interessant og spændende udvikling.