Parker > < Bagge

Hvem, hvor, hvornår og måske hvorfor

Parker related locations in Denmark

Hent rutevejledning


vis muligheder


skjul indstillingerAustralia >< Denmark

Why this theme?
Yes, the history behind it is actually what you can experience, when you are researching in your family history. When wanted information quite unexpectedly suddenly come within reach from the other side of the world, it becomes very exiting. So the following is what happend.

 

Danmark > < Australien

Hvorfor dette tema?
Jo, historien bagved er på en måde hvad man kan komme ud for, når man forsker i slægten. Men når ønskede oplysninger helt uventet dukker op fra den anden side af jorden, bliver det interessant. Derfor får du historien her.

The objectives of this part of the site

The objectives are to increase the mutual knowledge and convey information between the Parker family and Bagge family.

Formålet med denne del af hjemmesiden

Formålet er at forøge den gensidige viden og formidle oplysninger mellem Parker familien og Bagge familien.