Baggenavnet

Hvem, hvor, hvornår og måske hvorfor

Baggenavnet er tilsyneladende et skandinavisk navn.
Sverige
Från Wikipedia, den fria encyklopedin.
Bagge har flera betydelser:
1. handjur hos får.
2. ett släktnamn, Bagge.
Namnet Bagge har inte en absolut härledning från djuret bagge, namnet användes under medeltiden ibland som en antydan om norskt påbrå eller släktanknytning, utan att det för den skull skull inneburit något negativt för vederbörande, det var alltså (i alla fall då) inte nödvändigtvis ett skällsord.
En frälsesläkt Bagge från medeltiden var t.ex. Bagge av Botorp. Det finns också flera borgerliga släkter Bagge i Sverige.
Den här artikeln är hämtad från http://sv.wikipedia.org/wiki/Bagge
Artikelkategorier: Gaffelsidor
Norge
© Arne Kvitrud, Lauritz Bergendalsgate 1a, 4021 Stavanger.
Dokumentet er laget i 1997, men lagt på internett 15.9.2002.
Ser en i de kildene en har fra tiden 1300-1600 har jeg funnet omlag femti personer som brukte Bagge som familienavn. De var også spredd over store deler av landet. Det er ikke noe som tyder på at dette er en familie eller en slekt. I skattelista for Jæren (NLR III) for 1563 er svært mange av tjenestefolkene gitt navnet Bagge. En skal da kanskje heller forstå Bagge som et tilnavn enn et etternavn.
Danmark
Den Store Danske
Bagge, Flere af hinanden uafhængige borgerlige slægter.